EST  LAT
 

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2021

  
Publiskais sektors

Svītrkodi bibliotēkās dod iespēju ievērojami paaugstināt apkalpošanas ātrumu. Katra grāmata ir unikāla un tai tiek piešķirta pazīme. Apzīmējot grāmatu ar svītrkodu, iespējams to viegli un ātri reģistrēt gan izsniedzot, gan saņemot. Šādā veidā notiek arī sekošana dokumentiem uzņēmumu iekšienē.

Publiskajā sektorā visvairāk tiek izmantota sekošana mantai. Katrai iestādei ir svarīgi zināt, kāda manta, cik daudz un kurā vietā tā atrodas. Tāpēc manta tiek marķēta ar svītrkodu un datus reģistrē datorā. Inventarizēšanai tiek izmantots terminālis, kur vispirms tiek ierakstīta atrašanās vieta un pēc tam no visiem priekšmetiem tiek nolasīts svītrkods. Pēc inventarizēšanas dati tiek ievadīti datorā, salīdzināti un tad tiek ierakstītas nepieciešamās izmaiņas. Šādā veidā ir viegli un
ātri iegūt pārskatu par savu mantu.

 
Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048Telefons: 67 615 578Fakss: 67 616 929E-pasts: info@id-balti.lv