EST  LAT
 

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2021

  
Rūpniecība

Datu uzkrāšanas risinājumi izdevumu sekošanai un darba operatīvai vadīšanai dod iespēju operatīvi pārskatīt ražošanas procesu tā dažādos posmos. Tāpēc katra ražošanas etapa beigās tiek reģistrēts darba veicējs, darba komanda un darba operācijas pazīme. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, iespējams saņemt informāciju par pasūtījumu izpildes laiku, prognozēt pabeigšanas termiņu un parādoties "šaurajai vietai" ražošanas procesā operatīvi izdarīt izmaiņas. Šādi risinājumi bieži ir par pamatu algas aprēķināšanai, jo ļoti vienkārši ir aprēķināt katra darba veicēja produktivitāti veicot noteiktu operāciju. Ja reģistrēšanas laikā tiek pierakstīta informācija par izmantoto materiālu, brāķi, utt., tad vienkārši ir organizēt arī materiālu apsaimniekošanu.

Saražotā gala produkta izcelsmes izsekojamība, sekošana kvalitātei un ražošanas procesa pārskatāmība kļūst par aizvien būtiskāku datu uzkrāšanas pielietojumu. Šādos
gadījumos automatizācijas risinājumi palīdz reģistrēt kurš un
kad ir piedalījies produkta ražošanā, no kā gala produkts ir izgatavots un kādi materiāli izmantoti. Pretenziju gadījumos šāda ražošanas reģistrēšana dod iespēju atrast iemeslus un pieņemt atbilstošus mērus.

Produkcijas un iepakojuma marķēšana ir par pamatu turpmākajai preces vienkāršākai apstrādei un reģistrēšanai. Nosūtot kārtīgi marķētus iepakojumus un paliktņus klientiem, viņiem rodas skaidrāks pārskats par preci un līdz ar to arī ērtākas apstrādes iespējas.

Šķirošanas līnijas dod iespēju automātiski reģistrēt no dažādām līnijām nākušo produkciju un sašķirot tos atbilstoši sākotnējām prasībām. Piemēram, atšķirīgu produkciju var ražot dažādās līnijās, nosūtīt tos uz iepakošanas cehu un tur sašķirot iepakošanai.

Kustības reģistrēšana izejvielu, gatavās produkcijas, pusgatavās produkcijas un darba līdzekļu noliktavā ir visbiežāk pielietojamā datu uzkrāšana. Te tiek reģistrēta preces saņemšana, izdošana un kustība starp noliktavām. Pie tam iespējams reģistrēt arī noliktavu adreses, citu būtisku informāciju par preci (izgatavošanas datums, partijas numurs, utt.). Šādi reģistrētu preci noliktavā iespējams viegli un ātri atrast, sekot FIFO principiem un nodrošināt, lai prece nepaliktu noliktavā. Iespējams arī ātri veikt inventarizāciju, reģistrēt darbu veicējus, datumus un pulksteņa laikus.

Inventāra kontrole un sekošana tai. Sekošana uzņēmuma mantai un inventarizācijas ir kļuvušas ļoti svarīgas. Bieži ar to ir saistītas lielas investīcijas. Lai veiktu kontroli, manta tiek apgādāta ar inventāra numuriem, parasti svītrkodu veidā. Vēlāka kontrole un sekošana, un rezultātu reģistrēšana datorā, izmantojot datu uzkrāšanas termināli, ir vienkārša. Ar šo pašu iekārtu iespējams reģistrēt arī apkopes un apkalpošanas laikā veikto darbu. Ierakstot datus datorā, iespējams redzēt iekārtas vēsturi un plānot paredzamos darbus, lai novērstu traucējumus darbā.


 
Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048Telefons: 67 615 578Fakss: 67 616 929E-pasts: info@id-balti.lv